ಅವಳ ಕೇಶರಾಶಿ

ಕೂದಲು ಹಾರಾಡಿದ ಬೆನ್ನು
ನೋಡುವುದೆ ಅಂದ,
ಇನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೊಗದಿಂದ
ಸೊಕಿಸಿ ಬಿಡುವೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೆಳತಿ….

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ನೋಡಲು ನೀನಿಲ್ಲ ಜಳಕದ
ಕೋಣೆಯಿಂದ ನಿ ಬಂದು ಕೂದಲು
ನನ್ನ ಮೊಗಕ್ಕೆ ಸೊಕಿಸಲು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಗೆಳತಿ….ನಾನಗಾಗಿ ನೀ ಬಿಸಿ ನೀರು
ಕಾಯಿಸಿ, ಬೆನ್ನ ನೇವರಿಸಲು
ಮಂಜಿನ ಮುಂಜಾನೆ
ಮೋಹಕವಾಗಿತ್ತು….

ನಿನ್ನಂದವೆ ನಿನ್ನ ಆ, ಕೇಶರಾಶಿ
ರೇಷ್ಮೆಮೆಯೆ ನಾಚುವಂತ ಮೃದು,
ನಿನ್ನ ಮೃದುಲ ಕೇಶವ ಸೋಕಿಸಿ
ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿಗೆಗೆ
ಹದರದಿ ಚುಂಬಿಸಲೆ….

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ
ಸೃಷ್ಟಿಯು ನೀನು,ಸರ್ವಾವು ನೀನು
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ ಕೊಡುವೆಯ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರವ ನಾನಗಾಗಿ ಮುಡಿಪು ಇಡುವೆಯ….

ಜಗದೀಶ್ ಜಾಗ್ವಾರ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s